Lanna Lodge logotypsköld
Nyheter:

Avtal 2020

§1 Golfspelarens rätt att använda anläggningar

1:1 Bolaget upplåter till Golfspelaren rätten att använda bolagets golfbanor, drivingrange, övningsområde för fri träning med egna bollar.

1:2 Omklädningsrum med dusch och toaletter för dam och herr öppet under golfsäsong första maj till sista september.

1:3 Avgiftsfri parkeringsplats i nära anslutning till anläggningen.

1:4 Möjlighet att mot fast årsavgift hyra bagvagnsskåp i låst utrymme.

1:5 Möjlighet att mot fast årsavgift ladda och förvara golfvagnsbatteri i låst utrymme.

1:6 Allt spel innan kl 07.00 är ej tillåtet. Allt spel måste/skall registreras i GIT-systemet för att spel skall vara tillåtet.

§2 Årsavgift för Golfspelare som fyllt 18 år

2:1 Ny medlem
Betalar en Inskrivningsavgift på 5 000 kr. Avgiften betalas också av tidigare medlem som vill komma tillbaka till klubben. Befintliga medlemmar berörs inte.
Inskrivningsavgiften, som är ett engångsbelopp, återbetalas inte om medlemskapet upphör.

Bolaget erbjuder fyra (4) kategorier för golfspel:
2:2VIP Member: Fritt spel på båda banorna. 51-tiden reserverad varje timme alla dagar. 100 kr/gäst i bollen rabatt. 20% rabatt på mat. 10 % hos Bumle på ordinarie pris. 10 st samtidiga tidsbokningar. Fri relaxentré under golfsäsong i mån av plats.

2:3 Exclusive Member: Fritt spel på båda banorna. 100 kr/gäst i bollen rabatt. 5 samtidiga tidsbokningar. Rabatt på dagens lunch samt medlemsfika.

2:4 Member Par 3: Fritt spel på 9-hålsbanan. 100 kr rabatt på ord. greenfee för 18-hålsbanan måndag-torsdag. Rabatt på dagens lunch samt medlemsfika.

2:5 Greenfeemember: 100 kr rabatt på ordinarie greenfee för 18-hålsbanan måndag-torsdag.

I årsavgifterna ingår försäkring, avgift till SGF, GDF, serviceavgift för GIT-systemet samt tidningen Svensk Golf.

§3 Årsavgift för Golfspelare under 18 år

3:1 Exclusive Member:  Fritt spel på hela anläggningen. Rabatt på dagens lunch samt medlemsfika.

I årsavgiften ingår försäkring, avgift till SGF, GDF, avgift för GIT-systemet samt tidningen Svensk Golf.

§4 Avtalstid – betalningsvillkor

4:1 Detta avtal är personligt och löper årsvis kalenderår med automatisk förlängning.

4:2 Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen, via brev eller e-post, senast under januari månad. I annat fall förlängs avtalet med ett (1) år för varje gång.

4:3 Vid anslutning till autogiro avses årsavtal med månadsbetalning – blankett hämtas på hemsidan under fliken Medlemsformer och skall vara oss tillhanda senast den 31 januari. Första månadsdragningen sker den 28 februari och avslutas den 28 januari året därpå. Autogiro kan väljas senare under säsongen och då dras tidigare månader vid första dragningen. Om täckning saknas vid autogirodragning skickas istället faktura på månadskostnaden med tillägg för sedvanlig fakturaavgift på 200 kr samt en påminnelseavgift på 50 kr.

4:4 Vid betalning mot faktura, i februari förbereds fakturautskicket för de som inte valt kontoöverföring eller autogiro. Pålägg 200 kr tillkommer. Förfallodag på fakturan ställs till den 28 februari.

4:5 Vid direkt kontoöverföring betalas hela årsavgiften till BG 342-7440 senast den 31 januari. Märk betalningen med namn och/eller golfid. Var noggrann så att pengarna hamnar på rätt person.

4:6 Påminnelseavgift 50 kr, avser faktura som förfallit till betalning men inte betalts enligt villkoren.

4:7 Faktura och autogiro som inte betalats efter Bolagets påminnelse överlämnas till inkasso.

4:8 Årsavgiften indexregleras varje år.

§ 5 Bolagets ansvar

5:1 Bolaget ansvarar och bekostar drift, skötsel och underhåll av alla de anläggningar som anges i § 1.

5:2 Bolaget bekostar och ansvarar för den dagliga administrationen av reception och kansli.

5:3 Bolaget bekostar under golfsäsong byggnadernas uppvärmning, vattenförsörjning (kallt/varmt), el- och mediaförsörjning, va-avgift, avfalls hantering och annat sådant samt fastighetsskatt och liknande pålagor.

5:4 Bolaget skall vid varje tidpunkt hålla anläggningarna försäkrade.

§6 Anläggningarnas öppethållande

6:1 Bolaget förbinder sig att hålla de anläggningar som ingår i § 1 öppna för dess ändamål under golfsäsongen första maj till sista september.

6:2 Bolaget har rätt att helt eller delvis stänga golfbanan om det påkallas av otjänlig väderlek.

§7 Bolagets egen golfverksamhet

7:1 Företagsgolf skall i möjligaste mån redovisas i Git. Med företagsgolf avses upplåtelse av golfbanan åt juridisk person som medför att golfbanan måste stängas för annat spel.

§8 Gästspel, greenfee och informella tävlingar

8:1 Storlek och utformning av avgift (greenfee) för gästers spel på golfbanan fastställs av Bolaget. Avgifterna för gästspel tillfaller Bolaget.

8:2 Bolaget skall på hemsidan dokumentera reglerna i bokningssystemet för medlemmar, gäster och företagsgolf m.m.

8:3 Golfspelaren får, efter tillstånd från Bolaget, anordna informella golftävlingar dock inte lördag, eller söndag förmiddag. Med informell tävlig avses där en grupp av golfspelare beställer starttider i syfte att tävla.

§ 9 Överlåtelseförbud

9:1 Golfspelaren får inte utan Bolagets medgivande överlåta detta avtal.

§10 Ändring av villkoren

10:1 Bolaget äger rätt att ändra villkoren i detta avtal i enlighet med denna bestämmelse. Ändringen träder i kraft tidigast en månad efter det att Golfspelaren underrättats om ändringen.

10:2 Bolaget äger också rätt att säga upp och avsluta löpande avtal med Golfspelaren. Efter avräkning mot kvarvarande bindningstid i avtalet ska då återbetalning ske till Golfspelaren.

§11 Tvist

I tvister rörande tolkningen eller tillämpningen rörande detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

 

Lanna • 719 93 Vintrosa • info@lannalodge.se • 019-16 40 70
Logga in
Wonderville